Workshops

Workshops wereldburgerschap en internationaal vrijwilligerswerk

Stichting Volunteer Correct zet zich in voor transparantie en accountability in internationaal vrijwilligerswerk. Steeds meer jongeren kiezen er voor om na de middelbare school vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland. Om potentiële vrijwilligers op een leuke manier kennis te laten maken met de wereld van het internationale vrijwilligerswerk organiseren we workshops over wereldburgerschap en internationaal vrijwilligerswerk.

Welke impact heeft vrijwilligerswerk op internationale problematiek zoals conflicten, armoede en natuurbehoud? Onze workshop biedt jongeren handvatten om bewuste keuzes te maken binnen het veld van internationaal vrijwilligerswerk. Internationaal vrijwilligerswerk staat tegenwoordig volop in de aandacht, maar overzicht is vaak ver te zoeken. Aan de ene kant is er veel kritiek over schimmige organisaties en schade die  berokkend wordt aan de plaatselijke bevolking en aan de andere kant is er sociale ongelijkheid en echte hulpvragen. Stichting Volunteer Correct helpt jongeren aan het genuanceerde verhaal.

Tijdens de workshops, geschikt voor de bovenbouw van de middelbare school, gaan medewerkers en vrijwilligers van stichting Volunteer Correct in gesprek met jongeren om hen te laten reflecteren op de bevoorrechte positie die zij hebben in de wereld, zullen zij het online aanbod van vrijwilligerswerk bekijken en beoordelen en houden zij presentaties over vrijwilligersvraagstukken en de actuele wereldproblematiek.

 

De workshops sluiten aan bij de kerndoelen van de onderwijsinspectie. Naast internationale vrijwilligerswerk, conflicten, armoede en natuurbehoud komen ook thema’s als internationale samenwerking en culturele verschillen aan bod komen. Tijdens de workshops wordt er ingezet op wereldburgerschap: Hoe kunnen jongeren betere wereldburgers zijn en is internationaal vrijwilligerswerk daar wel een middel voor? De activiteiten tijdens de workshop sluiten aan op een aantal van de kerndoelen genoemd door de onderwijs inspectie, namelijk:

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

 Tijdens de workshop wordt het thema ‘internationaal vrijwilligerswerk’ gecontextualiseerd als maatschappelijk verschijnsel. ‘Wij’ zijn het die vertrekken naar Azië, Afrika en Zuid-Amerika, zowel voor vakantie, vrijwilligerswerk als ontwikkelingshulp. Hoe denken de scholieren dat dit komt, wat is hun de rol daar nu, en in de toekomst in en wat vinden ze eigenlijk van deze kwesties? Klassikale en groepsdiscussies geven de scholier de ruimte om de gevormde mening te ventileren.

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

Hoe kan de vrijwilligerswerkdynamiek gezien worden tegen de achtergrond van de huidige vluchtelingen crisis? En van discussies over het belang van democratie. Economische vrijhandel en armoede? Allerlei eigentijdse beelden van de eigen omgeving kunnen, gezien naast vrijwilligerswerk, verrassende inzichten opleveren. 

47. De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.
46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.

Veel vrijwilligersprojecten richten zich op kinder- of mensenrechten, armoede en natuurbehoud. Deze problemen worden vaak veroorzaakt door (internationale) conflicten en/of (economische) ontwikkelingen. De workshop laat de scholieren zien hoe internationaal vrijwilligerswerk verbonden is aan de aspecten die genoemd worden in kerndoelen 46 en 47.

Overige kerndoelen die behandeld worden in de workshops:

5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.
14. De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.
42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

WAT: Een workshop over wereldburgerschap en internationaal vrijwilligerswerk.
WAAR: op de desbetreffende school.
DUUR: Vanaf 2 lesuren.
WANNEER: vanaf september 2015.

CONTACT:
Mail: [email protected]
Web:www.volunteercorect.org/

Wij organiseren ook workshops en presentaties op maat gemaakt voor andere doelgroepen en gelegenheden. Neem contact met ons op over je wensen en je kunt een persoonlijk antwoord tegemoet zien.

Reacties zijn gesloten.