Stichting – doelen en beleid

Doel

Volunteer Correct is een stichting die zich als doel stelt transparantie en accountability in internationaal vrijwilligerswerk te bevorderen. Juist omdat we bezorgd zijn over de kwaliteit en effectiviteit van vrijwilligerswerk, streven we naar een klimaat waarin vrijwilligersorganisaties verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun aanpak en worden aangemoedigd te reflecteren op de effectiviteit van hun programma’s. Op hetzelfde moment moedigen we vrijwilligers aan hun verantwoordelijkheid te nemen om goed geïnformeerd deel te nemen.

Wij proberen deze mentaliteitsverandering voort te brengen door media te ontwikkelen die jonge mensen bereikt. Via blogs, clips, reportages en visueel materiaal, gemaakt door en/of gericht aan (potentiële) vrijwilligers uit Europa en Noord-Amerika, weten we de grootste doelgroep van de vrijwilligersindustrie te vinden.

Overeenkomstig de verplichtingen die voortkomen uit onze status als ANBI-stichting, publiceren wij hier een samenvatting van ons meest recente beleidsplan, waarin in beleid wordt uitgedrukt hoe de stichting haar doelen in de toekomst verwacht te verwezenlijken.

Beleid Stichting Volunteer Correct

Het huidige beleid focust op een drietal kerngebieden.

1) Publieksbereik potentiële internationaal georiënteerde vrijwilligers

  • het opzoeken van de publiciteit, door middel van pers en events, gericht op de doelgroep
  • het ontwikkelen en uitvoeren van voorlichtingsworkshops, voor onder andere middelbare scholen.

2) Online verdieping blijven bieden op volunteercorrect.org

  • Via het programmeren van bijdrages van onderzoekers en andere praktijkervarenen in de wereld van het vrijwilligerswerk
  • Het begeleiden en aansturen van studenten met studiegerelateerde vrijwilligersinteresse
  • Eigen onderzoek en originele besprekingen van ontwikkelingen in het internationale vrijwilligerswerk

3) Ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij de vrijwilligersindustrie zichtbaar wordt gemaakt en het product kan worden ingezet voor voorlichting en training van (potentiële) vrijwilligers

Beloningsbeleid

  • Stichting Volunteer Correct heeft vooralsnog niemand in dienst
  • Het bestuur van Stichting Volunteer Correct ontvangt geen salaris
  • Bij samenwerking met partners in het buitenland wordt zoveel mogelijk een industrieconforme beloningsnorm aangehouden