Vereniging Volunteer Correct is nieuwe publiekskanaal voor Stichting!

Eind 2018 is door samenwerking van Stichting Volunteer Correct met een 15-tal vrijwilligersorganisaties de Vereniging Volunteer Correct opgericht.
Vereniging Volunteer Correct heeft een eigen website: www.volunteercorrect.nl.

Zoek je contact met Volunteer Correct, richt je dan eerst op de vereniging. Op de website van de vereniging vind je regelmatig nieuws en updates. 
Deze website is de website van Stichting Volunteer Correct. Deze website wordt alleen nog onderhouden op fouten, onjuistheden en zaken die 'outdated' raken. Bovendien biedt deze website nog de toegang tot informatie over het in 2016 en 2017 uitgevoerde onderzoek genaamd 'Transparantie-index'. 

Opgericht: Vereniging Volunteer Correct!!

Vanuit Stichting Volunteer Correct is het initiatief gestart om met de vrijwilligers zendende organisatie een branchevereniging op te richten. Het doel: met elkaar opkomen voor de belangen van eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk. 

Tijdens onze jaarbijeenkomst in juni 2017 hebben we het idee gelanceerd en direct daarna zijn we ons gaan oriënteren op de manier waarop we het samenwerkingsverband konden grondvesten. 
Dat heeft de nodige tijd geduurd en de nodige voeten in de aarde gehad. Maar in de loop van 2018 werd duidelijk, dat we een groep organisaties bijeen hebben, die ervoor wil gaan.

Het praktisch invulling geven duurde ook weer een half jaar. Afstemmen en samenwerking, vooral in een intiële fase, daar gaat gewoon veel tijd en energie in zitten. Maar in het najaar waren we zover: we hebben een bestuur samengesteld en zijn aan de hand van onze Volunteer Correct Transparantie-index gaan bouwen aan de basis voor de Vereniging Volunteer Correct (VVC): het VVC-richtlijnstelsel voor verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk.

Nu de vereniging is opgericht, met 15 organisaties als deelnemer, kan de volgende stap gezet worden. Stichting Volunteer Correct vaardigt één bestuurslid af naar de vereniging, die verder los van de stichting opereert. Ook met een eigen website: www.volunteercorrect.nl.

Voor alle ontwikkelingen en plannen: kijk verder op de VVC-website!
Wij als Stichting Volunteer Correct haken nu vooral aan op de energie in de vereniging. Daarnaast zijn we als stichting onafhankelijk en fungeren als toezichthouder. De toekomst is aan Vereniging Volunteer Correct!

Marie Claire-artikel: “Op vrijwilligersvakantie, wie heeft daar nu echt iets aan?”

"Vergeet die vakantie op Bali, vul je vrije dagen in met vrijwilligerswerk. Lesgeven aan weeskinderen in Azië, huizen bouwen in Afrika of olifanten verzorgen in Thailand. Voluntourism heet dat. Het klinkt nobel, maar vaker gaat de ervaring van de westerling boven de behoefte van de lokale gemeenschap. Marie Claire ging op onderzoek."

In het recente nummer van Marie Claire staat een uitgebreid en interessant artikel over de keerzijden in de praktijk van het internationaal vrijwilligerswerk. 
Lees het gehele artikel via deze link.

Volunteer Correct op weg naar oprichting branchevereniging duurzaam internationaal vrijwilligerswerk

Volunteer Correct is momenteel vooral 'achter de schermen' aan het werk. Daarbij geldt dat de primaire agenda, het bezig zijn met de verbetering van duurzaamheid en verantwoording omtrent internationaal vrijwilligerswerk, tijdelijk een secundaire is geworden. De primaire agenda behelst onze inzet om de vrijwilligers zendende organisaties te verenigen in de landelijke branchevereniging Volunteer Correct.

In oktober en december 2017 hebben we in werkgroepverband twee bijeenkomsten gepland. Deze waren het resultaat van de afspraken, die we maakten in juni bij de landelijke jaarbijeenkomst van Volunteer Correct. Het oogmerk was: hoe kunnen we in de toekomst met elkaar samenwerken met het oog op verbetering en verduurzaming van internationaal vrijwilligerswerk en belangenbehartiging van die organisaties die zich daarvoor, gezamenlijk, willen inzetten. 

We zijn momenteel, aan de hand van een oprichtingsvoorstel en een activiteitenagenda, in overleg met de organisaties in Nederland en hopen dat we spoedig voldoende handen opeen kunnen krijgen. In een groep van momenteel 17 organisaties voeren we dit overleg. We verwachten in volgende maand, juni, de feitelijke oprichting van de vereniging te kunnen starten.

We houden u op de hoogte. 

Volunteer Correct is op zoek naar samenwerking

Mogelijk vermoeden vaste bezoekers van de website van Volunteer Correct, dat er weinig gaande is bij de stichting. Niets is minder waar!
We brengen u met dit bericht even op de hoogte van de bezigheden achter de schermen bij stichting Volunteer Correct.

In juni hebben we de 2e jaar-release van de Transparantie-index met een flinke groep organisaties gedeeld tijdens onze jaarbijeenkomst. Daar hebben we met elkaar afgesproken, dat we ons verder gaan oriënteren op branche-samenwerking gericht op het vergrote van de aandacht voor duurzaam en verantwoordelijk internationaal vrijwilligerswerk.
Tijdens deze bijeenkomst is een werkgroep geformeerd bestaande uit 10 organisaties. Deze werkgroep kreeg als opdracht om een concreet samenwerkingsvoorstel te voorbereiden. In het najaar hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden en nu, begin januari 2018, is een concreet samenwerkingsvoorstel bijna gereed.

We willen nog deze maand met het voorstel ‘naar buiten’. Dat houdt in: de andere vrijwilligers zendende organisaties benaderen met de vraag: willen jullie deelnemen aan deze ‘vereniging in oprichting’.
We rekenen erop, dat we spoedig verder in overleg zullen zijn met de vanuit Nederland opererende vrijwilligersorganisaties en dat de oprichting van de ‘Vereniging Volunteer Correct’ aanstaande is.

Wij vinden dat dit goed nieuws is voor de organisaties, voor de branche als geheel, maar nadrukkelijk ook voor de vrijwilligers in de toekomst. Gezamenlijk kunnen we meer bereiken op het terrein van de verbetering van de internationale, interculturele uitwisseling en samenwerkingsvormen die het product zijn van onze oriëntaties op internationaal vrijwilligerswerk.

Volunteer Correct

Namens Stichting Volunteer Correct
Reinier Vriend / Niko Winkel

Campagne Stop Weeshuistoerisme van start

Deze week is de campagne van Defense for Children en Better Care Network Nederland van start gegaan. De campagne heet Stop Weeshuistoerisme. De boodschap is gericht aan de vrijwilliger en is glashelder: doe geen vrijwilligerswerk in een weeshuis.

Campagne Stop Weeshuistoerisme

Op de site staat te lezen: “Kom je net van school of ben je net aan het studeren? En lijkt het je gaaf vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland te doen? Je bent niet de enige. Zo reizen jaarlijks duizenden Nederlandse vrijwilligers af naar weeshuizen om kinderen te helpen. Het lijkt een goed idee, maar je moet weten dat het schadelijk is voor weeskinderen. Het veroorzaakt hechtings- en ontwikkelingsproblemen. Ook belangrijk: veel kinderen zijn geen wees. Ze hebben één of meerdere ouders of familieleden. Maar een vol weeshuis betekent een volle kassa, dus worden kinderen, vaak onder valse voorwendselen, naar weeshuizen gelokt. Als vrijwilliger houd je deze commercie in stand, hoe goed je bedoelingen ook zijn. Doe geen vrijwilligerswerk in een weeshuis.” Vervolgens komen de foute veronderstellingen (fabels) over weeshuizen een voor een aan de orde.

Volunteer Correct ondersteunt de visie achter de Stop Weeshuistoerisme campagne van harte. We hopen dat dit een extra bijdrage levert aan de beëindiging van weeshuisvrijwilligerswerk.

Stop Weeshuistoerisme

Opportuun

Projects Abroad, marktleider op het terrein van commercieel aangeboden vrijwilligerswerkarrangementen, kwam tactisch een dag eerder met een eigen beleidswijziging, publiek bekend gemaakt met een persbericht: “Projects Abroad zet zich in voor een toekomst zonder weeshuizen.” Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee: de grootste organisatie geeft aan met dit soort weeshuisvrijwilligerswerk te stoppen. Het gaat immers om de kinderen. De timing is opportunistisch: één dag voor de start van de campagne.

Een totaal ánder geluid komt van IFO | Fairtravelers. Na een stilteperiode van enkele jaren, komt Fairtravelers nu met een rapport, genaamd “A different point of view in the debate on international volunteering“, waarin wordt beschreven dat de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van vrijwilligerswerk onderhevig is aan vooringenomenheid en onzorgvuldig onderzoek. Het weeshuistoerisme zelf zou niet het probleem zijn.

Volunteer Correct ziet het als volgt: hoe meer aandacht voor het debat, hoe beter. Aandacht voor het debat levert een bijdrage aan zorgvuldiger overwegen van zowel de aanbodkant (organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden) als de vraagkant (a.s. vrijwilligers).

Niko Winkel – Volunteer Correct

Film: “Uit ervaring: hoe vrijwilligerswerk zinvoller kan”

Dit artikel en de film zijn gemaakt door Juul van der Wielen in het kader van het afstuderen van haar studie ‘Nieuws en Media’. Volunteer Correct staat achter de inhoud. In deze bijdragen worden bepaalde onderdelen, die van belang zijn bij het beoordelen van de mate van verantwoording van internationaal vrijwilligerswerk, besproken. Het betreft geen algehele beschouwing van het domein internationaal vrijwilligerswerk.

Iets doen voor anderen doen we iedere dag omdat het ons blij maakt. Dat is voor een vriend, vreemde of buurvrouw al fijn, maar hoe cool is het om naar het buitenland te gaan en daar jouw liefde en kennis met anderen te delen. Een jaar geleden sprak ik voor mijn studie journalistiek met twintig vrijwilligers over hoe vrijwilligerswerk met kinderen zinvoller kan. Wat bleek? De meeste vrijwilligers vroegen zich af of het systeem van de tijdelijke vrijwilliger wel zo nuttig is. Het kost tijd om aan een nieuwe cultuur te wennen, de lokale bevolking te leren kennen en hun vertrouwen te winnen. Maar er is ook kritiek op langdurig vrijwilligerswerk omdat hiermee de band met kinderen, die in een cirkel van ontmoetingen en afscheid terecht komen, veel hechter wordt.

Vrijwilligers vinden het lastig om concreet aan te geven wat hun meest nuttige bijgedrage was. Aan de ene kant voelden de vrijwilligers zich het meest gewaardeerd wanneer zij de kinderen liefde en aandacht konden geven. Aan de andere kant zagen vrijwilligers ook in dat het beter is om niet puur de clowns- of moederhoed op te zetten, maar je jezelf juist nuttig kunt maken door te koken of schoon te maken omdat je daarmee werk uit handen neemt van projecteigenaren. Zij zijn immers de vaste gezichten voor kinderen.

Ex-vrijwilligers ergeren zich aan de industrie die vrijwilligerstoerisme heet. Zo sprak ik met een vrijwilligster die na haar project in Zuid-Afrika besloot om in het land te blijven. Ze huurde haar eigen huis en van haar spaargeld ging ze naar de markt en kookte ze voor zichzelf. Na een mailtje naar de projecteigenaar waarin ze aangaf zich graag in te willen blijven zetten voor het project was ze stomverbaasd. Het project wilde alleen haar hulp als zij de volle pond betaalde net als de andere vrijwilligers. Dit wekt volgens haar de indrukt dat er wel vrijwilligersgeld maar geen vrijwilligershulp nodig is.

Hoe kunnen we van een vrijwillig(st)er van 16/17 jaar verwachten een ‘zinvol’ project uit te kiezen en met al deze kennis haar reis aan te pakken? Mijn onderzoek leidde onder andere in deze video waarin ik met ex-vrijwilligers Joanne en Petra kritisch terugkeek op hun ervaringen en zij benadrukken welke eisen we kunnen stellen aan nieuwe vrijwilligers en met welke instelling we anderen kunnen helpen. Ben je of ken je iemand die een vrijwilligersreis gaat maken of ben je benieuwd naar meer onderzoeksresultaten, stuur me vooral een berichtje.

Een goed artikel over de feiten rondom weeshuistoerisme

Miranda, die met haar gezin in Tanzania woont, heeft op haar weblog ‘Terug naar Afrika’ een goed verhaal geschreven over weeshuistoerisme. Ze maakt de praktijk in haar eigen omgeving mee. Notabene Arusha, de snel groeiende stad in het noorden van Tanzania, vlakbij de wildparken en de Kilimanjaro, de regio waar KLM dagelijks naar toe vliegt met nieuwe ladingen toeristen én vrijwilligers!

“Sinds enige tijd bestaat er een nieuwe vorm van toerisme dat steeds populairder lijkt te worden: weeshuistoerisme. Je zult dit woord niet in de Dikke van Dale vinden. Maar het bestaat wel degelijk.
onderwijs-in-tanzania-schoolkinderenJonge meisjes die nietsvermoedend een paar weken naar Tanzania komen om voor schattige Afrikaanse kindjes te zorgen. Ze stappen moeiteloos in de rol van zorgzame oudere zus. Ze spelen en knuffelen met hen. Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk van de lokale cultuur op te snuiven, doen wellicht nog een Afrikaans vriendje op en hebben de tijd van hun leven. Tot ze na een paar weken, of maanden, weer enigszins opgelucht terugkeren naar hun vertrouwde en veilige leventje. Tegelijkertijd iemand met een gebroken hart achterlatend. En het vriendje is het geenszins.”
Lees het artikel verder op Miranda’s weblog.

 

Transparantie-index 2017: de resultaten staan online

Logo Transparantie-IndexHomeHet heeft even geduurd, maar nu staan de integrale onderzoeksbevindingen van de Volunteer Correct Transparantie-index 2017 online.
Klik op het menu-item ‘Transparantie-index’ en je kunt alle resultaten nader bekijken.

We hebben er dit jaar voor gekozen, de resultaten niet meer in een ranglijstweergave te presenteren. Met de Transparantie-index willen we de ontwikkeling richting een ‘stelsel van richtlijnen en voorwaarden’ inzetten en niet langer fixeren op ‘blaming & shaming’. Zo past het ook een stuk beter in onze beoogde doelstellingen: het creëren van samenwerking tussen de organisaties, die op duurzame en eerlijke wijze bezig zijn met internationaal vrijwilligerswerk.

Dit najaar gaan we nader in overleg met een aantal organisaties om onze op 15 juni, bij de jaarbijeenkomst van Volunteer Correct, gepresenteerde samenwerkingsoriëntaties te concretiseren.

Wordt vervolgd!