Volunteer Correct is op zoek naar samenwerking

Mogelijk vermoeden vaste bezoekers van de website van Volunteer Correct, dat er weinig gaande is bij de stichting. Niets is minder waar!
We brengen u met dit bericht even op de hoogte van de bezigheden achter de schermen bij stichting Volunteer Correct.

In juni hebben we de 2e jaar-release van de Transparantie-index met een flinke groep organisaties gedeeld tijdens onze jaarbijeenkomst. Daar hebben we met elkaar afgesproken, dat we ons verder gaan oriënteren op branche-samenwerking gericht op het vergrote van de aandacht voor duurzaam en verantwoordelijk internationaal vrijwilligerswerk.
Tijdens deze bijeenkomst is een werkgroep geformeerd bestaande uit 10 organisaties. Deze werkgroep kreeg als opdracht om een concreet samenwerkingsvoorstel te voorbereiden. In het najaar hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden en nu, begin januari 2018, is een concreet samenwerkingsvoorstel bijna gereed.

We willen nog deze maand met het voorstel ‘naar buiten’. Dat houdt in: de andere vrijwilligers zendende organisaties benaderen met de vraag: willen jullie deelnemen aan deze ‘vereniging in oprichting’.
We rekenen erop, dat we spoedig verder in overleg zullen zijn met de vanuit Nederland opererende vrijwilligersorganisaties en dat de oprichting van de ‘Vereniging Volunteer Correct’ aanstaande is.

Wij vinden dat dit goed nieuws is voor de organisaties, voor de branche als geheel, maar nadrukkelijk ook voor de vrijwilligers in de toekomst. Gezamenlijk kunnen we meer bereiken op het terrein van de verbetering van de internationale, interculturele uitwisseling en samenwerkingsvormen die het product zijn van onze oriëntaties op internationaal vrijwilligerswerk.

Volunteer Correct

Namens Stichting Volunteer Correct
Reinier Vriend / Niko Winkel