Jaarbijeenkomst Volunteer Correct op 15 juni 2017 in Utrecht

foto8Op donderdagavond 15 juni waren in Utrecht vertegenwoordigers van 18 vrijwilligersorganisaties bijeen voor de 2e jaarlijkse Volunteer Correct-bijeenkomst. Op het programma stonden de presentatie van de 2017-jaarresultaten van de Volunteer Correct Transparantie-index en een dialoog over mogelijkheden tot het vormen van een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties.

De avond werd geleid door Volunteer Corrects Niko Winkel en Reinier Vriend. Er werd gestart met het presenteren van de recente jaarmeting met behulp van het Transparantie-index instrument. De index bestaat uit 20 onderzoeksitems die zijn gegroepeerd in 5 thema’s. Samen leveren de scores een kwaliteitsoordeel op over de online-informatie van een vrijwilligersorganisatie. De 72 meegenomen organisaties bieden in het Nederlands internationaal vrijwilligerswerk aan. De onderzoeksresultaten werden tijdens de bijeenkomst verspreid en worden op korte termijn op de website van Volunteer Correct gepubliceerd.

Van ranglijst naar normen

foto7De opzet van de VC-transparantie-index is het afgelopen jaar veranderd. In tegenstelling tot voorgaande edities is er geen ranglijst meer. Volunteer Correct prefereert de transitie naar een ‘stelsel van richtlijnen’, waaraan de organisaties geleidelijk steeds beter kunnen voldoen.
Nu al zijn ‘scoort’ een kwart van de organisaties 90% of hoger. De helft scoort 50% of hoger. Door steeds beter te communiceren met de organisaties wil Volunteer Correct bereiken dat de organisaties het instrument adopteren en de online presentaties van hun organisaties aan alle richtlijnen laten voldoen. Zo wordt de Transparantie-index een middel ‘van en voor de deelnemende organisaties’.

Bij het behandelen van de trends in het internationaal vrijwilligerswerk werd benoemd dat steeds meer vooral jonge mensen vrijwilligerswerk gaan doen; steeds meer doen internationale stages. Wat ook steeds vaker gebeurt, is dat internationaal vrijwilligerswerk in een verkeerd daglicht komt te staan. Er is dan sprake van onverantwoorde projecten, onverklaarbaar hoge kosten, onderschatting van de interculturele dimensies, gebrekkige voorbereiding en evaluatie, etc. Volunteer Correct trekt zich dit aan en wil meer dan alleen onderzoek, presentaties en voorlichting geven.

Voorzet voor samenwerkingsverband

In een grote kring is in gesprek gegaan over hoe alle betrokkenen te stellen hebben met de complexe wereld van internationaal vrijwilligerswerk en hoe het in de foto1breedte verantwoorder kan worden. Hoewel een aantal organisaties elkaar duidelijk als concurrentie beschouwen, gaf de overgrote meerderheid van de afgevaardigden aan heil te zien in een vorm van samenwerking. Het nut van kennisdeling, discussies over efficiëntie en het aanhouden van normering werden unaniem onderschreven, op het gebied van informatie over het delen van training, marketing en bedrijfsvoering was minder

Er werd overeen werd gekomen dat Volunteer Correct een werkgroep vormt uit de gelederen van de organisaties. Deze werkgroep zal een concreter voorstel voor samenwerking uitwerken. Tegelijkertijd zal Volunteer Correct bij alle organisaties inventariseren op welke gebieden ze samenwerking als zinvol beschouwen. Beoogd wordt om kort na de komende zomer het voorstel met de vrijwilligersorganisaties te delen.

Bijzondere locatie

De bijeenkomst vond plaats in de conferentieruimte in de patatfabriek MannekenPis in Utrecht (Lage Weide). Albert van Beek, eigenaar van deze patatfabriek, is tevens de initiator van de Live Now Foundation, een communityproject in Zuid-Ghana. Hij vertegenwoordigt als zodanig één van de vrijwilligersorganisaties die bij Volunteer Correct is betrokken en hij stelde zijn belangeloos te beschikking aan Volunteer Correct. Tijdens de pauze genoten alle bijna 40 aanwezigen van een zak heerlijke MannekenPis-frieten.