Vrijwilligerswerk met kinderen: gevaren van goeddoen

Vrijwilligerswerk met kinderen – baat het niet, dan schaadt het niet?

Werken met kinderen is de meest populaire vorm van vrijwilligerswerk. Niet gek want in de media worden Afrikaanse kinderen vaak neergezet als kwetsbare wezentjes die westerse hulp goed kunnen gebruiken. Weeshuizen, scholen en andere kinderprojecten komen vaak handen tekort en nemen westerse vrijwilligers (en het geld dat zij meebrengen) graag in hun team op. Het lijkt dan ook goed en nobel om te helpen op een school of in een weeshuis. Is dat zo?

Er is ook een andere kant. Onlangs luidde Unicef de noodklok met een campagne waarin zij aangaven dat kinderen geen toeristische attracties zijn. Is het wel wenselijk voor kinderen om steeds omringd te zijn door wisselende vrijwilligers? En zijn deze wel kinderen wel echt zo hulpeloos als ze worden geportretteerd?

We bezochten een weeshuis en een straatkinderenproject in Kaapstad. Daar spraken we met de staf, een vrijwilliger en een maatschappelijk werker. Ook spraken we  met Harry Garuba, professor in de postkoloniale geschiedenis en Afrika studies. Hij legt uit dat het beeld van Afrikaanse kinderen die hulp ontvangen van een westerse hulpgever samenhangt met de koloniale geschiedenis van Zuid Afrika. Verder vertelde Lauren Wild, een ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Kaapstad, over de hechtingsproblematiek die speelt bij kinderen in weeshuizen. 

Bekijk onze video hier en zie waar je als vrijwilliger nu eigenlijk over moet nadenken als je met kinderen wil werken.

De makers:

2 comments on “Vrijwilligerswerk met kinderen: gevaren van goeddoen”

  1. Pingback: Vrijwilligerswerk met kinderen – baat het niet, dan schaadt het niet? | Joost van Groningen

  2. Pingback: Woord van de voorzitter: Project Kaapstad en verder - Volunteer Correct

Comments are closed.