Project Kaapstad

Project Kaapstad

Tussen 3 en 21 februari 2015 realiseerde stichting Volunteer Correct haar debuutsproject: ‘Project Kaapstad’. Het doel van het project was om transparantie te brengen naar de Kaapstadse vrijwilligersindustrie. Dit werd gedaan door het produceren van artikelen en korte films.

Het meest innovatieve deel van het plan lag in de financiering van het project. De stichting besloot om het overheersende model uit de vrijwilligersindustrie aan te houden – zodat het project betaald kon worden uit de bijdrages van de Westerse vrijwilligers. Twaalf Nederlandse vrijwilligers werden geselecteerd om opgeleid te worden tot mediamakers.

In Kaapstad boden we vier extra deelnemersplaatsen aan, die werden gevuld door plaatselijke jongeren met interesse in mediaproductie. De kosten voor deze deelnemers werd betaald uit de projectfinanciering. De samenwerking met lokale deelnemers onstond vanuit de vrijwilligersfilosofie van het aanbieden van trainingsmogelijkheden en portfolio-uitbreiding. Een bijkomen voordeel van het includeren van Zuid-Afrikanen was dat we gecontextualizeerde verslaggeving konden realiseren. Dit werd nog meer mogelijk gemaakt doordat de stiching voor lokale ondersteuning gebruik maakte van de diensten van plaatselijke filmmakers als gastsprekers en onderwijsassistent. Door de Nederlandse deelnemers toegang te geven tot de flmmakers’ ervaringen van de Zuid-Afrikaanse productiecontext. Dit maakte discussies over cultuur en productie-ethiek mogelijk die de productie van goed geïnformeerde en bewuste films en artikelen tot resultaat hadden.

Naast dat deelnemers getraind werden in camerawerk, productie en monteren, waren ze voor een groot deel verantwoordelijk voor het onderzoek dat voorafging aan ‘Project Kaapstad’ ter plaatse. De resulterende artikelen en films zijn voornamelijk gepubliceerd via onze eigen website en het netwerk van onze mediapartners. Het process van publiceren van relevante producties zal naar verwachting nog zeker enige maanden doorgaan. Op hetzelfde moment verwachten we dat in de loop van het jaar de documentairefilm “Making a Difference” in première gaat, waarin de de voorbereidingen van- en Project Kaapstad zelf centraal staan.

Door transparantie te realiseren en bewustzijn te ontwikkelen, hopen we een katalisator voor verandering te kunnen zijn. Het programma van Project Kaapstad is gebaseerd op up-to-date inzichten uit de mediawetenschap. We waarderen een constructief kritische houding en zien zelf-reflectie als een belangrijk onderdeel van het ons verhouden tot de wereld door middel van mediaproductie.

Project Kaapstad zal zeer waarschijnlijk gevolgd worden door een tweede project begin 2016, waarin een andere internationale vrijwilligersbestemming onder de loep zal worden genomen. Houd deze plek in de gaten en neem vooral contact op met de stichting via info [at] volunteercorrect.org en bekijk in de tussentijd het promotiefilmpje dat we ter vorig jaar voorbereiding op de site plaatsten.