Prijsverschillen vrijwilligerswerk vallen mee. Maar er is één bijzondere uitzondering!

Bij  de enigszins kritisch beschouwende consument is inmiddels bekend, dat er flinke prijsverschillen bestaan in het brede productaanbod van arrangementen voor internationaal vrijwilligerswerk. Een eerste verklaring wordt terecht gevonden in de diversiteit van de arrangementen. Een nadere blik op de verschillen nuanceert de praktijk in niet geringe mate. Eigenlijk zijn de prijsverschillen helemaal niet zo groot. Er is echter één organisatie die zich écht onderscheidt op prijsniveau en dat is vreemd genoeg ook  de marktleider, Projects Abroad. Projects Abroad is schrikbarend veel duurder: de prijs is maar liefst bijna drie keer hoger dan het gemiddelde van de rest.

Stichting Volunteer Correct presenteert sinds begin 2016 online de zogenaamde ‘Transparantie-index’. Meer dan 60 Nederlandse aanbieders van arrangementen voor internationaal vrijwilligerswerk zijn, voor zover afleidbaar uit hun informatie op de website, getoetst op verschillende kwaliteitsaspecten. Prijzen en kosten zijn ook meegenomen in deze vrijwilligerswerkmonitor, maar ze zijn moeilijk te beoordelen. Misschien is een vrijwilligersgasthuis in Zuid-Afrika, waar je €30 per nacht voor betaalt, heel goed waar voor z’n geld. Hoe verhoudt zich zoiets echter tot het gastgezin in Cambodja, waar je maar €4 per dag betaalt voor accommodatie én maaltijden?

Selectie
Alle organisaties in de Transparantie-index zijn nader bekeken op hun prijsstelling. We hebben gekeken naar één specifieke situatie: een vrijwilligersreis van twee maanden. Tevens betreft het een arrangement zonder reisschema. Dus een project, waar je vrij naartoe kunt en voor een vrij te kiezen variabele periode. Dus een reis met een prijsstelling, die op de website wordt gepresenteerd in de vorm van een variabel bedrag per periode (week/maand). In veel gevallen is er naast deze periodeprijs ook een ‘deelnamekosten’-prijs (soms ook andere benamingen hiervoor).
Met deze prijs worden alleen de kosten voor projectdeelname en verblijf vergoed, waarbij dat geldt voor accommodatie én maaltijden. Reiskosten, vaccinaties en de eventuele visumkosten zijn niet meegerekend. Ook de vaak benodigde kosten voor het mogen werken in een ontwikkelingsland (workpermit) zijn niet meegenomen.

piechartDat leverde, ten behoeve van het kunnen vasthouden aan een zekere vergelijkbaarheid, op dat ruim 40% van de organisaties niet in de vergelijking kon worden opgenomen.  Vaak betreft het gearrangeerde reizen met een apart reisschema, waarin meestal ook toeristische onderdelen zijn opgenomen. Vaak ook betreft het organisaties, bij welke het vrijwilligerswerkaanbod ‘gratis is’, maar waar je verder zelf je verblijf dient te regelen. Soms is het kostenmodel onduidelijk en/of niet vergelijkbaar, of wordt expliciet benoemd, dat een deel van je kosten bestaan uit donatie voor het project. Uiteindelijk blijven 34 organisaties over, die redelijk tot goed vergelijkbaar blijven op prijsstelling. Voor de resultaten uit deze prijsvergelijking: zie de tabel onderaan dit document.

Resultaten
De gemiddelde prijs voor een vrijwilligerswerkreis voor 2 maanden is €1270.
(Terzijde: voor de andere kosten (vliegreis, etc.) geldt een indicatief bedrag van ongeveer €1500. Dus zo kun je ook beoordelen, wat je als vrijwilliger in totaal kwijt bent aan een trip van 2 maanden.)
Een vijftal organisaties biedt mogelijkheden onder de €1000. Eentje zelfs minder dan €500. Aan de bovenkant van de prijsmarkt bevinden zich zes organisaties met een prijsstelling van €1500 of meer. De prijsverschillen zijn ook bínnen termen van dit vergelijkingsmodel enigszins plaatsbaar. Relatief duurdere organisaties als ActLocal en Teachers for Africa bieden wellicht meer service en dienstverlening dan de goedkoopste organisaties. Bovendien geldt dat organisaties ook verschillende organisatiemodellen hanteren. Een organisatie als SIW bestaat bijvoorbeeld geheel ook zélf uit vrijwilligers. De prijsstelling van de overgrote meerderheid van de organisaties bevindt zich in de buurt van de mediaan voor wat betreft de verschillende prijzen: tweederde van alle in dit onderzoek betrokken organisaties bevindt zich binnen €200 van het gemiddelde.

Interessant
De resultaten geven licht aan de conclusie, dat het met de prijsverschillen in het algemeen erg meevalt. De prijsverschillen tussen het gros van de organisaties kunnen goed geïnterpreteerd worden, door de kritische consument, binnen termen van niveau van uitgebreidheid van het arrangement, specifieke voorzieningen en/of begeleiding, etc. etc. Bovendien zijn ze ook in absolute zin niet significant groot: ongeveer 20% plus en min ten opzichte van het gemiddelde.
Aan de ondergrens is sprake van enige organisaties die 30% tot 50% goedkoper zijn dan het genoemde gemiddelde. Dat geldt ook voor de bovengrens.
Eén organisatie beweegt zich echter ver weg van de totale onderzoekspopulatie. Het bijzondere is, dat deze organisatie bekend staat als de marktleider: geen enkele organisatie bedient meer vrijwilligers dan Projects Abroad. Voor het goedkoopste vrijwilligersarrangement bij Projects Abroad betaalt je als vrijwilliger echter bijna €3200! Dat is 266% van het genoemde prijsgemiddelde.

De meeste van de organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden, profileren zich als ‘nonprofit’-organisaties, vaak ook stichtingen, veelal zelf werkend met vrijwilligers. Daarnaast zijn er organisaties die beklemtonen, dat ze ‘sociale ondernemingen’ zijn: ondernemingen zónder reëel winstoogmerk, maar wel als “serieus bedrijf waar mensen eerlijk hun brood verdienen”.
Ook Projects Abroad poogt zich te profileren als een sociale onderneming, getuige ook deze tekst op de website: “Projects Abroad is een zelfstandige organisatie die niet afhankelijk is van fondsenwerving of subsidies van de overheid om onze sociale doelen te bereiken. Wij vragen ook geen financiële bijdrage van onze partnerorganisaties waarmee we samenwerken in onze bestemmingen. Wij zijn in staat om onze projecten te financieren door middel van de deelnamekosten die onze vrijwilligers aan ons betalen. Al ons werk wordt voor 100% gefinancierd door jouw bijdrage als vrijwilliger.”
Projects Abroad is echter een commerciële multinational. De openbare informatie over de financiële resultaten van dit bedrijf (te vinden op de webpagina’s van de Britse Kamer van Koophandel) toont aan dat serieus winst wordt gemaakt.

Advies
Stichting Volunteer Correct adviseert iedereen die van plan is een internationaal vrijwilligerswerkarrangement te boeken, zorgvuldig te bekijken wat hij waarvoor betaalt. Dieper duiken in de informatie die het extreme prijsverschil tussen Projects Abroad en de andere organisaties zou kunnen verklaren, heeft helaas Volunteer Correct geen enkel prijsverschilvaliderend inzicht gegeven.
Onderstaande resultaattabel, met de duurste organisaties bovenaan in de lijst, biedt ook de mogelijkheid om de prijsstelling van de organisaties náást de resultaten in het onderzoek Transparantie-index van Volunteer Correct te beoordelen (hoe hoger het percentage, hoe transparanter de informatie en verantwoording van deze organisaties over haar organisatie en haar arrangementen). Zo kun je als a.s. vrijwilliger alvast een filter aanbrengen bij je zoektocht naar een verantwoord en betaalbaar vrijwilligerwerkavontuur in een ontwikkelingsland.

Volunteer Correct / Niko Winkel, 9 oktober 2016

 

Tabel: Nederlandse organisaties die arrangementen aanbieden op de markt voor internationaal vrijwilligerswerk, met score op Volunteer Correct Transparantie-index (TI) en op volgorde van kosten voor project, accommodatie en maaltijden voor een reis van 2 maanden.

Organisatie  Website  Score TI Kosten
1 Projects Abroad www.projects-abroad.nl 55,00% 3185
2 ActLocal www.actlocal.nl 55,00% 1860
3 Teachers for Africa http://www.docentenvoorafrika.nl/ 70,00% 1570
4 Khaya Volunteer http://www.khaya.nl/ 42,50% 1500
5 Be More www.be-more.nl 82,50% 1420
6 Pure! Volunteer http://www.purevolunteer.nl/ 82,50% 1350
6 Travel Unique http://travelunique.nl/ 67,50% 1350
8 Care 4 the kids http://www.care4thekids.nl/ 57,50% 1350
9 Doingoood http://vrijwilligerswerk-afrika.nl/ 95,00% 1330
10 Mijn Bestemming Peru http://www.mijnbestemmingperu.nl/ 50,00% 1305
11 Het Andere Reizen www.hetanderereizen.nl 80,00% 1300
12 Travel Active www.travelactive.nl 50,00% 1295
13 Voluntoura http://voluntoura.nl/ 72,50% 1285
14 One Love Foundation – The Netherlands http://www.one-love-foundation.com/ 62,50% 1270
15 Local Dreamers http://localdreamers.nl/ 97,50% 1255
16 Stichting Twiga http://stichting-twiga.nl/ 67,50% 1250
16 Activity International www.activityinternational.nl 55,00% 1250
18 4Exchange http://www.4exchange.nl/ 20,00% 1245
19 Ten Travel http://www.tentravel.nl/ 22,50% 1210
20 MamboViewpoint www.mamboviewpoint.org 82,50% 1200
21 Upendo Children’s Centre http://www.upendocentre.org/ 42,50% 1200
22 Fair2.do http://www.fair2do.nl/ 82,50% 1155
23 Vrijwillig Wereldwijd http://www.vrijwilligwereldwijd.nl/ 47,50% 1125
24 Commundo www.commundo.nl 57,50% 1100
25 Ontmoet Afrika http://www.ontmoetafrika.nl/ 92,50% 1095
26 Live Now Ghana http://www.livenowghana.com/ 40,00% 1090
27 Arusha Volunteers www.arusha-volunteers.com 57,50% 1075
28 Travel4Change https://travel4change.nl/ 82,50% 1000
29 Dinka Kids http://www.dinkakids.com/nl/ 67,50% 1000
30 Papaya Projects http://www.papayaprojects.nl/ 82,50% 930
31 Cross Borders http://www.cross-borders.info/ 55,00% 845
32 SIW www.siw.nl 82,50% 750
33 Beyond South America http://www.beyondsouthamerica.com/ 40,00% 650
34 World Experience http://www.world-experience.nl/ 37,50% 495